Iztasis

Description:

Shopkeep at the weapons store.

Bio:

Iztasis

Planescape I Aranai